Regulamentul Oficial al Evenimentului:

Echilibrul și sănătatea in viața femeilor - 17 iulie 2024

Art. 1. Organizatorul şi Regulamentul oficial al evenimentului

 • Evenimentul " Echilibrul și sănătatea in viața femeilor ", denumită în continuare "Eveniment", este organizat şi desfăşurat de către CENTRUL MEDICAL INTEGROS.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Sat JUCU de Mijloc, Comuna Jucu, Aleea Vulcan nr .3, Jud Cluj , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca sub numarul J40/1586/2023, cod unic de inregistrare 47948775, cont bancar RO23BTRL01301201A58143XX deschis la Banca Transilvania  – Sucursala Dorobanti, reprezentata prin Burghelea Cristinain calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator".
 • Participantii la Eveniment sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Evenimentului (denumit in continuare “Regulamentul”)
 • Evenimentul va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Evenimentului.
 • Pentru aducerea la cunostiinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe pagina www.clinicaintegro.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Evenimentului, avand obligatia de a anunta cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art. 2. Dreptul de participare

 • Evenimentul se adreseaza persoanelor fizice, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
 • Participarea la aceast eveniment implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Eveniment.
 • Participantii la Eveniment se obliga sa accepte si sa respecte regulamentul de organizare si functionare a organizatorului si sa respecte regulamentul de ordine interioara. 

Art. 3. Durata evenimentului si aria de desfasurare

 • Evenimentul va începe in data de 17.07.2024, la ora 17:00.
 • Pot participa la Eveniment persoanele care indeplinesc criteriile de pe intreg teritoriul Romaniei
 • Evenimentul se desfășoară fizic în punctul de lucru aflat la adresa Str.Baba Novac nr. 22, Cluj-Napoca, Jud.Cluj.

Art. 4. Taxa de înregistrare

 • Toți participanții trebuie să se înregistreze înainte de eveniment și să plătească taxa de participare. 
 • Plata se va face online pe site-ul www.clinicaintegro.ro prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA PAYMENTS. 

Art. 5. Livrare

 • Biletul achizitionat pentru Eveniment este unul digital, nu se trimite fizic și nu se plătește transport. 
 • Participanții vor avea ca dovada a înscrierii la Eveniment, email-ul de confirmare și factura primită ulterior pe email. 

Art. 6. Politica de anulare

 • Biletul achizitionat pentru Eveniment este un produs 100% digital iar din acest motiv nu poate fi anulat sau returnat dar poate fi dăruit altei persoane cu mențiunea de a anunța Organizatorul cu cel puțin 24h înainte de începerea Evenimentului. 

Art. 7. Litigiile şi legea aplicabilă

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 • Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Eveniment.

Art. 8. Prelucrarea datelor personale

In cadrul Evenimentului, Operatorul va colecta date cu caracter personal ale Participantilor care vor apela Nr de telefon 0745992395 pentru programare sau vor completa formularul de contact de pe webiste-ul www.clinicaintegro.ro.

Aceste date pot consta in:

8.1. In cazul participantilor care se programeaza telefonic: nume, prenume, data nasterii, CNP, numar de telefon, adresa de email, voce. Organizatorul va inregistra convorbirea efectuata in vederea programarii si, dupa caz, crearii fisei de pacient. 

8.2. Prin completarea formularului de contact de pe website: Nume, prenume, telefon, adresa de email, vor mai fi prelucrate urmatoarele date: adresa IP si informatii despre browserul internet folosit, inclusiv posibilele cookieuri plasate plasate conform optiunilor exprimate de participant la momentul vizitarii paginii web, informatii prelucrate de reCaptcha pentru distingerea utilizatorilor umani de masini si prevenirea fraudelor. 

8.3. In cazul beneficierii discount-ului oferit, vor fi prelucrate de asemenea date cu privire la plățile efectuate și discountul aplicat, în baza acestora. 

Persoanele care nu doresc sa furnizeze datele cu caracter personal mentionate la art. 8.1. si 8.2. nu vor putea participa la eveniment, intrucat aceste date sunt necesare identificarii corecte a pacientului si/sau crearii fisei de pacient, dupa caz, precum si programarii in vederea beneficierii de reducerile aplicate conform prezentului Regulament.

Art. 9. Responsabilitate

 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orice parte a programului evenimentului, dacă este necesar, în orice moment. 
 • Organizatorul nu va accepta răspunderea pentru daunele de orice natură suferite de delegați sau de persoanele însoțitoare, pierderea sau deteriorarea proprietății lor personale ca urmare a participării la Eveniment.
 • Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului Evenimentului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
 • Organizatorul si partile implicate in acest Eveniment nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
 • Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei.
 • Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a articipantului sau alte defectiuni.

Art. 10. Clauza de anticoruptie

 • Respectarea Legislației Aplicabile cu privire la infracțiunile de corupție.
 • Ca urmare, fiecare Parte, inclusiv angajații, agenții, consultanții, contractanții și subcontractanții lor:
 • vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; 
 • nu omit și nu vor omite orice acțiune care să poată determina cealaltă Parte să încalce oricare dintre prevederile privind mita si coruptia;
 • nu va oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare, în relația cu un oficial public; 
 • vor păstra în vigoare măsuri anti-mită potrivite și eficiente (inclusiv în ceea ce privește cadourile și ospitalitatea), care au scopul de a asigura respectarea prevederilor privind mita si coruptia, inclusiv de a monitoriza respectarea și de a descoperi încălcările; și 
 • vor asista în mod rezonabil cealaltă Parte la solicitarea și pe cheltuiala rezonabilă a acesteia, în vederea respectării obligațiilor legate de mită și corupție impuse prin lege.
 • Orice suspiciune rezonabila cu privire la incalcarea prevederilor prezentei clauze cu privire la mita si corupție se poate comunica oricand la adresa: contact@clinicaintegro.ro.