Regulamentul Oficial al campaniei promoționale - "Masaj terapeutic de 15' gratuit la achiziționarea unui pachet de 10 ședințe de kinetoterapie : 12 februarie - 12 martie 2024"

Art. 1. Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei promoționale

 • Campania "Masaj terapeutic de 15' gratuit la achiziționarea unui pachet de 10 ședințe de kinetoterapie", denumită în continuare "Campania", este organizată şi desfăşurată de către CENTRUL MEDICAL INTEGROS.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Sat jUCU de Mijloc, Comuna Jucu, Aleea Vulcan nr .3, Jud Cluj , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca sub numarul J40/1586/2023, cod unic de inregistrare 47948775, cont bancar RO23BTRL01301201A58143XX deschis la Banca Transilvania  – Sucursala Dorobanti, reprezentata prin Burghelea Cristinain calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator".
 • Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”)
 • Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.
 • Pentru aducerea la cunostiinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe pagina www.clinicaintegro.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale, avand obligatia de a anunta cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art. 2. Dreptul de participare

 • Campania se adreseaza persoanelor fizice, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
 • Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala.
 • Participantii la campanie se obliga sa accepte si sa respecte regulamentul de organizare si functionare a organizatorului si sa respecte regulamentul de ordine interioara. 

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

 • Campania va incepe in data de 12.02.2024 si se va incheia in data de 12.03.2024.
 • Pot participa la Campanie persoanele care indeplinesc criteriile de pe intreg teritoriul Romaniei, Campania desfasurandu-se in punctul de lucru aflata la adresa Str.Baba Novac nr. 22, Cluj-Napoca, Jud.Cluj.

Art. 4. Mecanismul Campaniei si Conditiile de validare

 • În prezenta campanie se oferă un serviciu de masaj terapeutic de 15' gratuit în cadrul fiecărei ședințe de kinetoterapie, la achiziționarea unui pachet de 10 ședințe de kinetoterapie. Programările se vor efectua pe durata de 1 oră/ședință în care se va efectua kineto+masaj.
 • Pentru a beneficia de pachetul promotional, participanții solicită o programare sunând la numărul de telefon 0745992395 sau online, prin formularul de programări, menționând în cuprinsul programării participarea în cadrul campaniei.
 • Orice servicii suplimentare care nu sunt incluse vor fi suportate direct de către participant, reprezentând cheltuielile acestuia.
 • Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care un pacient nu poate beneficia de oferta din motive obiective, independente de vointa Organizatorului.
 • Discountul campaniei nu se cumuleaza cu alte oferte sau discounturi.

Art. 5. Linia telefonica

Pe perioada de desfasurare a Campaniei, cei interesati pot suna la numarul de telefon 0745992395 (linie cu tarif normal), precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri.

Art. 6. Încetarea înainte de termen a campaniei

 • Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră (fiind asimilate cazurilor de forta majora, cazurile fortuite), inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
 • Situaţiilor avute în vedere la art. 6, alin. (1) le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe judecatoresti sau ale altei autorităţi publice competente.
 • În situaţiile avute în vedere la art. 6, alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute în contract.
 • In vederea evitarii oricarui dubiu, in situatia modificarii/suspendarii/intreruperii Campaniei participantii nu vor fi indrituiti sa primeasca orice despagubire/deducere/indemnizatie cu privire la returnarea sumelor deja achitate, totodata organizatorul este absolvit de obligatia de plata a oricaror despagubiri.

Art. 7. Litigiile şi legea aplicabilă

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 • Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Art. 8. Prelucrarea datelor personale

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta date cu caracter personal ale Participantilor care vor apela Nr de telefon 0745992395 pentru programare sau vor completa formularul de contact de pe webiste-ul www.clinicaintegro.ro.

Aceste date pot consta in:

8.1. In cazul participantilor care se programeaza telefonic: nume, prenume, data nasterii, CNP, numar de telefon, adresa de email, voce. Organizatorul va inregistra convorbirea efectuata in vederea programarii si, dupa caz, crearii fisei de pacient. 

8.2. Prin completarea formularului de contact de pe website: Nume, prenume, telefon, adresa de email, vor mai fi prelucrate urmatoarele date: adresa IP si informatii despre browserul internet folosit, inclusiv posibilele cookieuri plasate plasate conform optiunilor exprimate de participant la momentul vizitarii paginii web, informatii prelucrate de reCaptcha pentru distingerea utilizatorilor umani de masini si prevenirea fraudelor. 

8.3. In cazul beneficierii discount-ului oferit, vor fi prelucrate de asemenea date cu privire la plățile efectuate și discountul aplicat, în baza acestora. 

Persoanele care nu doresc sa furnizeze datele cu caracter personal mentionate la art. 8.1. si 8.2. nu vor putea participa la campanie, intrucat aceste date sunt necesare identificarii corecte a pacientului si/sau crearii fisei de pacient, dupa caz, precum si programarii in vederea beneficierii de reducerile aplicate conform prezentului Regulament.

Art. 9. Responsabilitate

 • Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
 • Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei.

Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni.

Art. 10. Clauza de anticoruptie

Respectarea Legislației Aplicabile cu privire la infracțiunile de corupție.

Ca urmare, fiecare Parte, inclusiv angajații, agenții, consultanții, contractanții și subcontractanții lor:

 • vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; 
 • nu omit și nu vor omite orice acțiune care să poată determina cealaltă Parte să încalce oricare dintre prevederile privind mita si coruptia;
 • nu va oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare, în relația cu un oficial public; 
 • vor păstra în vigoare măsuri anti-mită potrivite și eficiente (inclusiv în ceea ce privește cadourile și ospitalitatea), care au scopul de a asigura respectarea prevederilor privind mita si coruptia, inclusiv de a monitoriza respectarea și de a descoperi încălcările; și 
 • vor asista în mod rezonabil cealaltă Parte la solicitarea și pe cheltuiala rezonabilă a acesteia, în vederea respectării obligațiilor legate de mită și corupție impuse prin lege.
 • Orice suspiciune rezonabila cu privire la incalcarea prevederilor prezentei clauze cu privire la mita si corupție se poate comunica oricand la adresa: contact@clinicaintegro.ro.