NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. CENTRUL MEDICAL INTEGRO S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: efectuarea programărilor, evidența prezențelor pacienților în unitate, istoricul medical al pacienților, informarea pacienților privind modificările programărilor sau a orelor acestora, anularea programărilor precum și privind reclamele sau campaniile promoționale organizate de unitatea noastră.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru efectuarea programărilor, evidența prezențelor pacienților în unitate și istoricul medical al pacienților.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea unității noastre de a presta serviciile medicale pe care le solicitați.

Prin accesarea serviciilor unității noastre, vă exprimați acordul expres de a fi informat prin e-mail despre reclamele și campaniile promoționale organizate de unitatea noastră.

Referitor la reclamele și campaniile promoționale organizate de unitatea noastră, există oricând posibilitatea de dezabonare de la aceste informări, fără vreo consecință și fără a împieta în vreun fel asupra efectuării actului medical solicitat. Dezabonarea se va putea face în mod electronic prin apăsarea butonului unsubscribe din cuprinsul mailului de informare recepționat, telefonic la numărul de telefon +40-745-992-395 sau personal prin prezența la recepția punctului de lucru al unității din Cluj – Napoca, str. Baba Novac, nr. 22, jud. Cluj.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  • S.C. CENTRUL MEDICAL INTEGRO
  • S.C. IDAVA SOLUTIONS S.R.L. – IClinic, aplicația folosită pentru gestiunea programărilor în unitatea noastră, societate căreia i se comunică informații precum – Nume, Prenume, Număr Telefon, Adresă Email, CNP, data nașterii pacientului și/sau nume, prenume ai reprezentanților pacienților minori/lipsiți de discernământ, informații stocate pe serverele proprii ale acesteia.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor* .

Pentru exercitarea refuzului de prelucrare în continuare respectiv pentru solicitarea de ștergere a datelor personale folosite de unitatea noastră pentru efectuarea programărilor, evidența prezențelor pacienților în unitate, istoricul medical al pacienților, informarea pacienților privind modificările programărilor sau a orelor acestora precum și pentru anularea programărilor, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. CENTRUL MEDICAL INTEGRO S.R.L. pe adresa de email contact@clinicaintegro.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.